حضور تیم خانلو در مسابقات لیگ برتر کاراته کشور

2
گامی بزرگ در عرصه ورزش توسط جوان موفق شهر.علی خانلو مربی موفق ومدیر آکادمی خانلو.به گزارش رسانه سه شهرتیمآکادمی خانلوبرای اولین بار در مسابقات لیگ برتر شورین کمپو کای کانکاراتهایرانحضور خواهد داشت.این مسابقات برای اولین بار می باشد به صورت حرفه ای در قابل لیگ برتردراین رشته برگزار می شود..علی خانلو بهعنوان مربی تیم وسرپرست تیممحمود سام خانیانراهی این رویداد بزرگ ورزشی خواهند شد، گفتنیاست تیم آکادم

آخرین ویدیوها

شناخت خدا

16 دقیقه پیش

کلیپ / نوشته

16 دقیقه پیش

دابسمش خندار

17 دقیقه پیش

جک گفتن ایرانیا

17 دقیقه پیش

نننننننننننن

22 دقیقه پیش

تلبوح چیست

24 دقیقه پیش

الجوکر

24 دقیقه پیش

Maris Two Bedrooms

24 دقیقه پیش

اسنپ چتم ❤

24 دقیقه پیش

سال 2779

25 دقیقه پیش

مردم فهیم

25 دقیقه پیش

رزی کیوته

25 دقیقه پیش

کاش بودی !!!

25 دقیقه پیش