اولین چشمپزشک ایران؛اولین موسس مدرسه دواسازی ایران؛دکتر محمود خان شیمی

2
دکتر محمود خان شیمی را باید یکی از بزرگترین فارغ التحصیلان دارالفنون بدانیم.زمانی که دکتر فوکتی ایتالیایی از دارالفنون رفت او تا زمان بازنشستگی علم شیمی(پایه دواسازی)را به شاگردان می اموختاو موسس اولین مدرسه دواخانه در تهران شد و با کمک کلیمیان عودلاجان ۱۰ دواخانه در ارگ ناصری بنا کرد.او همچنین دوره کحالی (چشم‌پزشکی)را تحت نظر راتولد کذراند و جزو اولین های چشم پزشکان ایران است.تخصص وی در شبمی کمک

آخرین ویدیوها

شناخت خدا

10 دقیقه پیش

کلیپ / نوشته

10 دقیقه پیش

دابسمش خندار

11 دقیقه پیش

جک گفتن ایرانیا

11 دقیقه پیش

نننننننننننن

16 دقیقه پیش

تلبوح چیست

18 دقیقه پیش

الجوکر

18 دقیقه پیش

Maris Two Bedrooms

18 دقیقه پیش

اسنپ چتم ❤

18 دقیقه پیش

سال 2779

19 دقیقه پیش

مردم فهیم

19 دقیقه پیش

رزی کیوته

19 دقیقه پیش

کاش بودی !!!

19 دقیقه پیش