گزارشی از اجرای نمایش بهزاد دودانگه در جشنواره سراسری تئاتر سردار اسمانی

1
گزارشی از اجرای نمایش مجلس سردار بهزاد دودانگه در دومین جشنواره سراسری تئاتر سردار اسمانی با بازی بهزاد دودانگه،بهنام دودانگه،ارش مکتبی،امیر هوشمند شکیبایی،علی مقصودی،کمیل پناهی فرهادلو،امیرحسین نوری،امیر حسین کبودوند،مانی صیادپور .کاری از معاونت فرهنگی حوزه 219 مقاومت بسیج شهیدان معارفوند.تاریخ اجرا 10 الی 15 دیماه 1399 در کرمان ورفسنجان.

آخرین ویدیوها

سلام اعلیکوم

2 ساعت پیش

مداحی ...

2 ساعت پیش