نحوه تعویض باتری سمعک

4
باتری سمعک از نظر ظاهری همانند باتری ساعت می باشد ولی تفاوت هایی با هم دارند. در باتری سمعک یک قطب از باتری هوا می باشد و قطب دیگر آن روی است. باتری های سمعک توسط هوا فعال می شوند. بدین منظور منفذهایی بر روی باتری سمعک وجود دارد که با کندن برچسب باتری، هوا از این منفذها وارد باتری شده و باتری فعال شده و مصرف می شود. بنابراین باتری چه داخل سمعک باشد و چه نباشد مصرف خواهد شد. در نتیجه تنها زمانی برچ

آخرین ویدیوها

سلام اعلیکوم

2 ساعت پیش

مداحی ...

2 ساعت پیش